NFFAs grunnopplæring innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter

Påmeldingen er åpnet.

Hva lærer jeg?

  • Hva lærer jeg? Kurset gir dokumentert kompetanse for den som håndterer farlig avfall. Undervisningen underbygger kravene i Avfallsforskriften, Landtransportforskriften, Internkontrollforskriftens og ev. virksomhetens tillatelse.

NFFAs grunnopplæring 

Kurset ivaretar opplæringen i henhold til NFFAs grunnkurs 1 og 2. Kurset gjennomføres i samarbeid med Avfall Norge. Medlemmer av Avfall Norge betaler medlemspris slik som fremgår nedenfor. Kort om kurset:

  • Forsvarlig håndtering, riktig deklarering og forberedelse til transport av farlig avfall og radioaktivt avfall.  
  • Forebygge uønskede hendelser.
  • Roller og ansvar ved tilsyn. 
  • Innføring i bruk av veiledningsmateriell bl.a. NFFA-veilederen 2023-2025. 
  • Kurset underbygger kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven, Internkontrollforskriften og Landtransportforskriften.

Kurset gir dokumentert opplæring som skriftlig bekreftes overfor deltakeren og virksomheten vedkommende representerer.

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 4 700 PR. DELTAKER. Rabatt for flere deltakere pr. virksomhet.
PRIS FOR IKKE MEDLEMMER: 6 700 PR. DELTAKER. Rabatt for flere deltakere pr. virksomhet.

Spørsmål om kurset kan rettes til kompetanse@nffa.no eller telefon / SMS 988 87 283 / 970 05 580.