NFFAs grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og forberedelse til transport

Påmeldingen er åpnet.

Hva lærer jeg?

  • Hva lærer jeg: Kurset gir dokumentert kompetanse for den som håndterer og ervervsmessig transporterer farlig avfall.
  • Undervisningen underbygger kravene i Avfallsforskriften, Landtransportforskriften, Internkontrollforskriftens og ev. virksomhetens tillatelse.

Krav for deltagelse

  • Det kreves ingen forkunnskaper

NFFAs grunnopplæring for operatører og sjåfører

Kort om kurset:

  • Forsvarlig håndtering, riktig deklarering og forberedelse til trygg transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall)
  • Innføring i effektiv bruk av NFFA-veilederen 2021-2023 herunder gjennomgang av nyheter og endringer
  • Forberedelse til tilsynsaksjoner
  • Kurset under kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven, Internkontrollforskriften og Landtransportforskriften

Kurset gir dokumentert opplæring som skriftlig bekreftes overfor deltakeren og virksomheten vedkommende representerer.

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 4 200 PR. DELTAKER. Rabatt for flere deltakere pr. virksomhet.

Spørsmål om kurset kan rettes til post@nffa.no eller telefon / SMS 97 00 55 80.

Kurssted: Hybrid løsning. Du kan velge mellom digital deltakelse eller fysisk oppmøte på Skøyen i Oslo (rett ved togstasjonen). 

Det gjøres oppmerksom på alle NFFAs kurs kan gjennomføres bedriftsinternt hos våre medlemmer. På bedriftsinterne kurs kan våre medlemmer også invitere egne kunder og samarbeidspartnere

Nb! BEGRENSET ANTALL PLASSER!