NFFAs grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og miljøgifter

Bedriftsintern opplæring for medlemmer gjennomføres av NFFA på forespørsel. Dette er et lukket arrangement.

For bedriftsintern opplæring ta kontakt med oss på post@nffa.no