NFFAs kurs i brannforebygging på avfallsanlegg

Temaer er risikovurdering og forebygging av brann på avfallsanlegg

Hva lærer jeg?

  • Å øke forståelsen for brannrisiko
  • At brannpotensialet får større oppmerksomhet ved risikovurdering av avfalls- og gjenvinningsanlegg
  • At ansatte vet hvordan branner i praksis skal forebygges og bekjempes i innledende fase

Hyppigheten av branner i avfallsanlegg viser sterk økende tendens. NFFA ønsker med dette kurset å bidra til:

  • Å øke forståelsen for brannrisiko
  • At brannpotensialet får større oppmerksomhet ved risikovurdering av avfalls- og gjenvinningsanlegg
  • At ansatte vet hvordan branner i praksis skal forebygges og bekjempes i innledende fase

Kurset arrangeres på IF Sikkerhetssenter i Hobøl. Her er utstyr og fasiliteter som i trygge omgivelser gjør det mulig å øve på realistiske hendelser ved avfalls- og gjenvinningsanlegg. 

Pris: Kr. 5000.

Om kompetansedokumentasjon fra Norsk forening for farlig avfall (NFFA).

Myndighetene setter økt krav til dokumentasjon fra avfalls- og gjenvinningsindustrien. NFFAs kurs blir overfor deltakerne og virksomheten dokumentert i henhold til pkt 2.5 (internkontroll) og 2.8 (krav til kompetanse) i Tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven. NFFAs kurs bidrar således til å innfri deler av myndighetenes krav under disse punktene.