Studiet Håndtering av farlig avfall og miljøgifter (HAMN)

Gjennom samordnet opptak 2024. 4. studentkull er klare for oppstart studieåret 2024/2025. Dette er første av 4 samlinger.

Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Norsk forening for farlig avfall (NFFA) etablerte i 2021 en utdanning innen farlig avfall. Den ble offentlig godkjent samme år. Bakgrunnen var bransjens behov for standardisert kompetanse, kompleksiteten bl.a. i regelverket og de voksende mengdene av farlig avfall i samfunnet.

Les mer her:
Håndtering av farlig avfall og miljøgifter | Fagskolen Vestfold og Telemark (fagskolen-vestfoldogtelemark.no)