UTSATT. NFFAs fagdag for operatører og sjåfører

Velkommen til grunnopplæring i håndtering av farlig avfall samt forberedelse til transport!

Hva lærer jeg?

  • Kurset gir dokumentert kompetanse for den som håndterer og ervervsmessig transporterer farlig avfall.
  • Undervisningen underbygger kravene i Avfallsforskriften, Landtransportforskriften, Internkontrollforskriftens og ev. virksomhetens tillatelse.

Krav for deltagelse

  • Det kreves ingen forkunnskaper

NFFAs fagdag for operatører og sjåfører

Denne kursdagen både frisker opp eksisterende og gir oppdatert kompetanse pr. 2020 om håndtering av farlig avfall. 

NFFA-veilederen 2019-2021 (papir- og digital versjon) er viktig undervisningskilde på denne kursdagen. 

Kort om kurset:

  • Forsvarlig håndtering, riktig deklarering og forberedelse til trygg transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall)
  • Innføring i effektiv bruk av NFFA-veilederen 2019-2021 herunder gjennomgang av nyheter og endringer
  • Forberedelse til tilsynsaksjonene i 2020
  • M.v. 

Kurset gir dokumentert opplæring som skriftlig bekreftes overfor deltakeren og virksomheten vedkommende representerer.

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 4 500 PR. DELTAKER. RABATT VED FLERE ENN ÈN PÅMELDT DELTAKER PR. VIRKSOMHET.

Spørsmål om kurset kan rettes til post@nffa.no eller telefon / SMS 97 00 55 80.

Kurssted: Scandic hotell, Asker. 

Det gjøres oppmerksom på at alle NFFAs kurs kan gjennomføres bedriftsinternt hos våre medlemmer. På bedriftsinterne kurs kan våre medlemmer også invitere egne kunder og samarbeidspartnere

NB! BEGRENSET ANTALL PLASSER!