Webinar om materialgjenvinning av farlig avfall

Hvordan hente ut verdifulle materialer fra farlig avfall, og kan mengden farlig avfall reduseres uten at miljøgifter sendes videre i kretsløpet? I april er temaet farlig avfall, og samtlige webinar arrangeres i samarbeid mellom Avfall Norge og NFFA.

Mer informasjon her!