Bransjeprogramkonferansen 2024

Lukket arrangement. NFFA er foredragsholder / innleder.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) forvalter Bransjeprogrammet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og det er tredje året denne konferansen arrangeres. Målgruppen er primært partene i arbeidslivet, representanter fra Kunnskapsdepartementet, virksomheter og utdanningsinstitusjoner. Årets konferanse handler om samarbeidsmuligheter og videreutvikling av Bransjeprogramordningen.