Farlig avfallskonferansen 2023

Konferansen gjennomføres 16. og 17. november på X Meeting Point, Hellerudsletta sentralt mellom Oslo og Gardermoen.

Mange ankommer dagen før konferansestart, og det legges opp til et eget program på sen ettermiddagstid 15. november. Foreløpig program for Farlig avfallskonferansen 2023 publiseres i juni. For å få aktuelle problemstillinger med i programmet, vil programkomiteen være i funksjon gjennom hele året og tett opp til gjennomføringen av Farlig avfallskonferansen 2023.

Gå til konferansens nettsted for mer informasjon og påmelding.