Forum for sikkerhetsrådgivere

Dette er forum for sikkerhetsrådgivere i NFFAs medlemsmasse og som arbeider med farlig avfall.

Forumet har styremøte denne dagen.