Informasjonsmøte om spilloljemodulen i Avfallsdeklarering.no

NFFA i samarbeid med Miljødirektoratet inviterer medlemmer og andre berørte til informasjonsmøte.

Modulen blir integrert del av Avfallsdeklarering.no. Anmodninger om refusjon for refusjonsberettiget spillolje skal etter planen sendes via denne modulen etter 1. oktober. Det papirbaserte systemet fases derved ut.

Informasjonsmøtet er lagt til dagen før Farlig avfallskonferansen og på samme hotell: Thon Hotel Oslo Airport, tirsdag 18. september kl. 1700 – 1900.

Tre av refusjonsanleggene har i en periode vært pilotbrukere av løsningen. Disse har i hovedsak vært fornøyd, men har også tilkjennegitt noen forbedringsmuligheter.

På informasjonsmøtet blir den elektroniske løsningen presentert av sjefingeniør Mette Follestad i Miljødirektoratet. Det blir selvsagt muligheter for å komme med kommentarer og innspill. Deltakelse er gratis.