Konstituerende styremøte i NFFA

Det er første møtet til det nye styret i foreningen.

Styret ble valgt på NFFAs årsmøte 11. mai.