Møte i NFFAs Fagforum for sikkerhetsrådgivere

Fagforumet og deres møter er kun for sikkerhetsrådgivere ansatt i virksomhet som er medlem i NFFA.

Krav for deltagelse

  • Kun for medlemmer i NFFA

NFFAs fagforum for sikkerhetsrådgivere inviterer til samling tirsdag 18. september kl. 1700-1900.

Dette er dagen før Farlig avfallskonferansen 2018, og samlingen finner sted på konferansehotellet (Thon Hotell Oslo Airport). Program:

  • Presentasjon av arbeidsgruppa og arbeidet som er gjort
  • Presentasjon av mal for årsrapport (v/ Dordi Snefjellå)
  • Presentasjon av Facebooksiden (v/ Kari Bang)
  • Definisjon av roller i ADR og Kap. 11 i sammenheng med farlig avfall (v/ Anne-Mette Lillehagen)
  • Endringer i eksamensordningen (v/ Kristin Rostad, Brannvernforeningen)
  • Innspill fra salen (v/ Odd-Egil Antonsen)

Deltakelse er gratis for sikkerhetsrådgivere ansatt hos NFFAs medlemmer.