Møte i Kontaktforum for avfall

Kontaktforumet er etablert av Miljødirektoratet. Her sitter representanter fra bransjen, blant andre NFFA.

Det er møte i kontaktforumet denne dagen.