Samling 1-2021 i NHPs-nettverksforum

NFFA innehar sekretariatet for NHP-nettverket og leder gruppen Farlig avfall og miljøgifter i NHP4 (2017-2020)

Velkommen til samling 1-2021 i NHPs-nettverksforum for medlemmer i Forumet 2021

Hovedtema på årets første samling:

  • Ny Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP 5 2021 – 2023
  • Vedtak og beslutninger bl.a. knyttet til videre organisering og fremdrift