NFFAs årsmøte 2023

Sted besluttes senere. Innkalling av medlemmer skjer i tråd med vedtektene.

Etter ordinært årsmøte, arrangeres medlemsmøte med aktuelle temaer.