NFFAs årsmøte 2024

NFFA holder ordinært årsmøte med valg og andre årsmøtesaker.

Sted kunngjøres om kort tid. Møtedokumenter sendes medlemmene innenfor de rammer som fremgår av vedtektene. Etter årsmøtet blir det invitert til medlemsmøte med faglig interessante temaer.