Samling 2-2020 Farlig avfall og miljøgifter, NHP-nettverket

NFFA leder gruppen Farlig avfall og miljøgifter i NHP-nettverket.

Les mer om NHP-nettverket her: www.byggemiljo.no
Våre medlemmer er velkomne til å engasjere seg i arbeidet i gruppen Farlig avfall og miljøgifter. Ta kontakt på post@nffa.no eller med gruppeleder på telefon +47 970 05 580.