Samling 2-2020 i NHPs-nettverksforum

NFFA innehar sekretariatet for NHP-nettverket og leder gruppen Farlig avfall og miljøgifter

Les mer om NHP-nettverket henne:
www.byggemiljo.no Våre medlemmer er velkomne til å engasjere seg i arbeidet i gruppen Farlig avfall og miljøgifter. Ta kontakt på post@nffa.no eller med gruppeleder på telefon +47 970 05 580.