Samling 3-2021 i NHPs-nettverksforum

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall er inne i sin femteplanperiode. NHP 5 2021-2023. Les mer her: www.byggemiljo.no

Dette er et lukket arrangement. Har du spørsmål knyttet til NHPs arbeid les mer på www.byggemiljo.no, eller ta kontakt med oss på post@nffa.no.