Samling for lærere og undervisningsressurser

Lukket arrangement

Dette er en samling for lærere, undervisningsressurser og gjesteforelesere involvert i undervisningsøyemed herunder den offentlig godkjente utdanningen i regi av Fagskolen og NFFA.