Samling nr. 4 Høyere yrkesfaglig utdanning bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter

Samling nummer 4/4 for årets studenter.

Samlingen skjer i Porsgrunn i regi av Fagskolen Vestfold Telemark. Studentene utgjør 2022/2023-kullet i NFFA / Fagskolen i Vestfold Telemark sitt studie "Høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng.