Styresamling i NFFA

NFFAs nye styre etter årsmøte den 23. mai 2024 konstituerer seg.

Velkommen til NFFAs styre 2024 - 2025!