Studietur til Fortum Waste Solution i Kumla

Sjelden anledning til kompetansehevende studietur!

Se ett av Nordens største behandlingsanlegg for organisk farlig avfall! Studieturen arrangeres av Fagforum farlig avfall, som er NFFA og Avfall Norges samarbeidsorgan.

Les mer her (informasjon og lenke til påmeldingsskjema)!