Høyaktuelt webinar: Nye klima- og miljøkrav i anskaffelsesregelverket.

På webinaret vil ressurser fra NFFAs samarbeidspartner Advokatfirmaet Berngaard dele av sin betydelige kunnskap og erfaring.

Nye krav gjelder fra 1. januar i år. Dette webinaret – som gjennomføres 7. mars – er rettet mot toppledere, samt innkjøpsansvarlige i offentlige selskaper og kalkulatører fra tilbydersiden. Vi tenker at også prosjektlederne fra begge sider vil ha nytte av en slik effektiv og oversiktlig gjennomgang. Deltakerne får en bedre oversikt over regelverk og utfordringer knyttet til dette området. Dere vil settes i stand til å utarbeide bedre oppdragsbeskrivelser og anskaffelsesdokumenter, samt bedre forstå konsekvensene av ulike metodevalg. Dere vil bli bedre rigget for å ivaretar anskaffelsesregelverkets nye og strenge bestemmelser om å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige oppdrag og kontrakter. Fra tilbydersiden vil dette gi en bedre forståelse av hvordan slike krav påvirker utførelsen og da også prissettingen.