Hva gjør avfall farlig?

Opplæring i klassifisering av avfall og bruk av veilederen "Hva gjør avfall farlig? Versjon 6"

Hva lærer jeg?

  • Klassifisering av avfall

Veilederen "Hva gjør avfall farlig?" med tilhørende klassifiseringsverktøy får stadig flere brukere. Den krever en viss faglig innsikt for å benyttes. Dette webinaret vil bidra i så måte. Kyndige fagfolk i NFFAs team vil lede deltakerne gjennom introduksjon til og praktisk bruk av Veilederen og klassifiseringsverktøyet. NFFAs team består av Marit Lindstad (NFFA), Ida Nilsson (Norsk Gjenvinning m3) og Steinar Amlo (Norconsult).