Webinar: Deklarering av farlig avfall

Dette er web-basert kurs åpent for alle NFFAs medlemmer

Tema: Deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Verktøy: www.avfallsdeklarering.no
Blant temaene: 

  • Kort om deklarasjonsplikten i regelverket
  • Avfallsdeklarering.no: Hvordan er systemet bygd opp?
  • Eksempler på deklarering, journalføring og rapportering

Rabatt ved flere påmeldte. Send henvendelse til post@nffa.no.

Ta gjerne kontakt på post@nffa.no også for intern opplæring. NFFA gjennomfører bedriftsintern opplæring på medlemmers lokasjoner og/eller som webinarer etter nærmere avtale.