Tilbake

Tidligere Kurs

Kurs Dato
NFFAs grunnopplæring innen bærekraftig håndtering av farlig… 07.05.24
Bedriftsintern opplæring NFFA-medlem SHMIL, Mosjøen 22.02.24
Bedriftsintern opplæring NFFA-medlem på Gardermoen 07.02.24
Samling 3 - Studiet "Håndtering av farlig avfall og miljøgif… 29.01.24
Bedriftsintern opplæring NFFA-medlem i Bergen 24.01.24
Bransjeprogram: Håndtering av farlig avfall (offentlig finan… 22.11.23
Bransjeprogram: Regelverk og forskrift (offentlig finansiert… 24.10.23
NFFAs grunnopplæring innen bærekraftig håndtering av farlig… 28.09.23
Bransjeprogram: HMS-ledelse (offentlig finansiert, gir studi… 12.09.23
Bedriftsinternt kurs for medlem 07.09.23
Bransjeprogram: Logistikk og transport (offentlig godkjent,… 29.08.23
Bedriftsinternt kurs for NFFA-medlem 08.06.23
Bedriftsinternt kurs for NFFA-medlem 02.06.23
Bedriftsinternt kurs for NFFA-medlem 01.06.23
Bedriftsinternt kurs for NFFA-medlem 30.05.23
NFFAs grunnopplæring innen bærekraftig håndtering av farlig… 27.04.23
Deklarering av farlig avfall 15.12.22
NFFAs grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og mi… 06.12.22
NFFAs grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og fo… 29.11.22
NFFAs grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og fo… 31.05.22
Innføring i avfallsrett 30.05.22
NFFAs grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og fo… 06.05.22
NFFAs grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og fo… 26.04.22
NFFAs grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og fo… 08.03.22
NFFAs grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og fo… 21.10.21
NFFAs grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og fo… 23.09.21
NFFAs grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og fo… 22.09.21
Webinar: NFFAs grunnopplæring innen håndtering og forberedel… 07.05.21
Webinar: NFFAs grunnopplæring innen håndtering og forberedel… 14.04.21
Webinar om materialgjenvinning av farlig avfall 09.04.21
Bedriftsintern opplæring innen håndtering av farlig avfall o… 03.03.21
Webinar - NFFAs grunnopplæring, forberedelse til transport 24.11.20
Webinar - NFFAs grunnopplæring innen håndtering og forberede… 04.11.20
Hva gjør avfall farlig? 25.08.20
UTSATT. NFFAs kurs - bedriftsinternt arrangement hos medlem… 27.03.20
UTSATT. Hva gjør avfall farlig? 26.03.20
NFFAs grunnkurs i januar 30.01.20
Bedriftsinternt arrangement hos medlem, Skedsmokorset 25.11.19
NFFAs fagdag 14.11.19
NFFAs kurs i brannforebygging på avfallsanlegg 29.10.19
NFFA-grunnkurs bedriftsinternt 26.08.19
NFFAs grunnkurs modul 3 05.06.19
NFFAs-grunnkurs modul 1 og 2 04.06.19
NFFAs kurs i brannforebygging på avfallsanlegg 20.03.19
NFFAs grunnkurs bedriftsinternt hos SHMIL IKS, Mosjøen 12.03.19
NFFAs grunnkurs bedriftsinternt hos medlem 13.02.19
NFFAs grunnkurs i januar 2019 (modul 3) 31.01.19
NFFAs grunnkurs i januar 2019 (modul 1 og 2) 30.01.19
NFFAs grunnkurs modul 3 15.11.18
NFFAs grunnkurs modul 1 og 2 14.11.18
NFFAs kurs i brannforebygging på avfallsanlegg 31.10.18
NFFAs grunnkurs modul 3 06.09.18
NFFAs Grunnkurs 1 og 2 05.09.18
NFFAs grunnkurs modul 3 12.04.18
NFFAs grunnkurs modul 1 og 2 11.04.18
NFFAs kurs i brannforebygging på avfallsanlegg 21.03.18